Boals forumteater for ungom presenterer

HORISONT

Av Niels Petter Solberg

Premiere 29. mars 2020 kl. 18:00

Hemmingtad Kultursenter, Haugesund

Billettpris kr. 100,-

Også forestillinger 30. og 31. mars (utsolgt)