HORISONT (2020)

Boals Forumteater for Ungdom i samarbeid med Hemmingstad Kultursenter presenterer forestillingen «Horisont» med tema forståelse og empati.
Forestillingen har premiere 30. mars 2020 med skoleforestillinger mandag 30. mars kl. 08:30, 10:00, 12:00 og 13:00, samt tirsdag 31. mars kl. 18 & 1930 (skoleforestillingene, samt tirsdagen er allerede utsolgt).

Historien i «Horisont» omhandler elever på en skole som opplever ulike problemer i hverdagen fra lesevansker, ADHD, psykiske utfordringer og identitet/tilhørighet. Disse problemene møtes ofte med store utfordringer da ikke alle viser like stor innsikt og empati for deres situasjon. Mange unge sliter med lav selvfølelse og gjør hva de kan for ikke å bli stigmatisert eller sett på som annerledes og mindreverdig. Hverdagen blir fylt opp av stress. Tilhørighet og forståelse fra venner og familie er viktig for alle barn og ungdom.

Boals Forumteater for Ungdom viser gjennom sin forumteatermetode at den passive tilskueren må aktiviseres. Dette for å sette i gang en kjedereaksjon som kan stoppe misforståelser og vise mer empati og medmenneskelighet. Et offer kan ofte føle seg overveldet over sin egen situasjon, bli passivisert når alle utveier er prøvd og ingenting fører til en løsning. Det unike med forumteateret er at publikum blir aktivisert ved å finne løsninger som bidrar til at historien i «Horisont» kunne fått et annet utfall for de involverte. Svarene kan være mange, noen gjerne løsninger vi aldri har tenkt på før. Disse løsningene er motivert at det skal bli et positivt utfall.

Boals Forumteater for Ungdom ble etablert i 2002 og har spilt mange forestillinger som har ført til en rekke priser: «Inspirasjonspirsen» fra Scenetekstfondet, Haugesund Kommunes Kulturpris og Haugesund Sparebanks Kulturpris.

På scenen:

Krister Rognaldsen Pedersen, Isabelle Pettersen Johansen, Betzy Nilssen, Hanne Salvesen, Kitty Nilssen, Kathrine Nilsen, Lina Nygård, Tilde Hunsbedt, Sigve Kristensen, Viana Adnan Ainola, Nina Jackman, Christina Meling,

Regi/Manus: Niels Petter Solberg
Koreografi Christina Meling
Lys/Lyd: Tobias Fylkesnes Hovland,
Inspisient: Fredrik Syre
Konsulent ADHD foreningen: Barbro Helgesen

Sponsorer: Haugesund Sparebank

Bilder av: Jan Sverre Samuelsen